Fysiotherapie en Manuele Therapie DE WILDE

Duivenkamp 754 3607VE Maarssenbroek 0612612129 

 

Particuliere tarieven

Heeft u geen of een onvoldoende toereikende aanvullende verzekering worden de onderstaande particuliere tarieven gehanteerd:

Zitting fysiotherapie                                € 32,00

Zitting manuele therapie                         € 42,50

Screening DTF                                       € 13,50

Intake en onderzoek na screening            € 32,00

Intake en onderzoek na verwijzing           € 37,50

Toeslag voor aan huis behandeling          € 13,00

Eenmalig fysiotherapeutisch consult         € 57,50

Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.

Betaling voor de fysiotherapeutische diensten geschiedt binnen 30 dagen na de factuurdatum.
Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat de fysiotherapeut vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen.
Naast de declaratie zal ook de wettelijke rente worden gevorderd.

Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.